ŠVOČ 2020 - ZRUŠENÁ

Súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa mala konať dňa 23.apríla 2020, je zrušená.


Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Príkaz dekanky


Súťaž sa uskutoční dňa 23. apríla 2020 v nasledujúcich sekciách:

  1. Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
  2. Krízový manažment
  3. Ochrana osôb, majetku a informácií
  4. Záchranné služby
  5. European Security and Safety

Aktuálne informácie a témy do sekcií nájdete na stránke súťaže www.fbi.uniza.sk/stranka/svoc0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI