Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Akcie
Bezplatný kurz - Spôsobilosť v civilnej ochrane 26.02.2020 26.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Deň otvorených dverí FBI UNIZA 11.02.2020 08.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Erasmus + deň 27.2. 26.02.2020 26.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov o štúdium 21.05.2020 16.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Konferencia RKS 2020 31.03.2020 11.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Organizácia štátnych skúšok v 1. a 2.stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020 30.04.2020 16.04.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Oznam o habilitačnej prednáške 07.01.2020 16.12.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Ples študentov FBI UNIZA 23.11.2019 08.11.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Pozvánka pre študentov na seminár - SAIA 09.01.2020 09.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Pracovná ponuka mestská polícia Žilina 16.01.2020 16.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 10.03.2020 10.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Predĺženie opatrení - príkaz rektora č. 6 16.03.2020 13.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Prihlásenie na email zamestnancov 19.01.2020 19.12.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Prijímacie konanie na PhD. štúdium 16.06.2020 11.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium - 1.kolo a 2. kolo 21.07.2020 03.06.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Príkaz dekanky Organizácia štúdia a zabezpečenie procesov na FBI UNIZA počas mimoriadnej situácie 20.04.2020 26.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Príkazy rektora súvisiace s COVID19 11.05.2020 25.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Rektorské voľno 23.11.2019 13.11.2019 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Slávnostná promócia - Ing. 31.07.2020 31.07.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Socha Sv. Floriána 11.02.2020 11.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI