Archív aktualít

Aktualita Pridaná Platná od Autor Akcie
2. ročník Dennej letnej školy FBI UNIZA Mladý záchranár 22.07.2021 22.07.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
2. ročník dennej letnej školy MLADÝ ZÁCHRANÁR 31.05.2021 31.05.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Bezplatný kurz - Spôsobilosť v civilnej ochrane 26.02.2020 26.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Deň otvorených dverí FBI UNIZA 11.02.2020 08.01.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Deň otvorených dverí FBI UNIZA ON-LINE 15.03.2021 18.11.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Dištančná výučba do odvolania 19.10.2020 04.10.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Dištančná výučba od 29.11.2021 do odvolania 26.11.2021 26.11.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia 16.09.2020 09.09.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia 16.09.2020 11.09.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty FBI UNIZA 12.11.2021 12.11.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Erasmus + deň 27.2. 26.02.2020 26.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Erasmus + deň FBI UNIZA 17.02.2021 17.02.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov o štúdium 21.05.2020 16.03.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov o štúdium - elektronická prihláška s prílohami 22.04.2021 26.03.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov o štúdium - predlžujeme termín na prihlášky 22.04.2021 31.03.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov o štúdium - spôsob prijímacej skúšky 22.04.2021 22.04.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácia pre uchádzačov prijatých na Bc. štúdium - maturitné vysvedčenie 06.07.2021 06.07.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na FBI UNIZA 06.04.2021 06.04.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Konferencia RKS 2020 31.03.2020 11.02.2020 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
Kurz matematiky pre 1. ročník Bc. štúdia 09.09.2021 03.09.2021 Ing. Ladislav Mariš, PhD. Detail
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI