Akademická slávnosť pri príležitosti dňa Sv. Floriána 4.5.2023

POZVÁNKANA MALÚ AKADEMICKÚ SLÁVNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA SV. FLORIÁNA

Kedy: 4.5.2023 (štvrtok) o 9:00 hod. 

Kde: Vestibul bloku MA na FBI0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI