Dekanské voľno 28.03.2024

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje na deň 28. marca 2024 dekanské voľno pre všetkých študentov FBI UNIZA.

Príkaz dekanky FBI UNIZAč. 3/2024 zo dňa 13. marca 2024 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI