2. kolo podávania prihlášok Bc. a Ing. stupeň na FBI UNIZA

Spustili sme druhé kolo podávania prihlášok na Bc. a Ing. stupeň na FBI UNIZA pre akademický rok 2024/2025 v študijných programoch:

  • bezpečnostný manažment,
  • krízový manažment,  
  • záchranné služby. 
Prihlášky sa môžu podávať do 31.júla 2024. 

Prijímacie konanie je naplánované na 22.08.2023.


Štúdium na FBI

Podávanie prihlášok


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI