2. ročník Dennej letnej školy FBI UNIZA Mladý záchranár

V týždni 12. – 16. júl 2021 sa konal 2. ročník Dennej letnej školy FBI UNIZA Mladý záchranár. Organizátorom bola Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Táto denná letná škola bola výnimočná najmä svojim unikátnym programom zameraným na bezpečnosť a záchranné zložky. Tomu zodpovedá i spolupráca s organizáciami, ktoré sa podieľali na programe dennej letnej školy (Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, ISEMI - Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť, DHZ Trnové a DHZ Mojš, Kynologické centrum Žilina, Mestská polícia Žilina, Vrtuľníková záchranná zdravotná služba). Dennej letnej školy sa zúčastnilo 51 detí a program bol ukončený slávnostnými promóciami, kde im bol udelený titul „Mladý záchranár“. Všetkým deťom, rodičom, spolupracovníkom a animátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.
Všetky fotky z letnej školy nájdete na www.facebook.com/fbi.uniza

 
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI