Bezplatný kurz: Informačný manažment v angličtine 6 - 9. február

Študenti, chcete získať nové vedomosti, zručnosti a schopnosti a zdokonaliť si svoju angličtinu v oblasti informačného manažmentu?

V tom prípade Vás pozývame na pilotný kurz INFORMAČNÝ MANAŽMENT, ktorý sa bude konať v dňoch 06 - 09.2.2023 v čase od 09:00 do 10:45.
Kurz bude teoreticky a prakticky orientovaný, ľahko pochopiteľný, vedený na diaľku, digitalizovaný a dostupný na digitalizovanej platforme projektu ICT Skills. 

Viac informácií získate u Ing. Márie Luskovej, PhD. maria.luskova@uniza.sk

V rámci kurzu získate a naučíte sa efektívne využívať vaše špecifické znalosti a zručnosti v oblasti informačného a digitálneho sveta, spracovania dát a informácií, správy databáz, vývoja informačných systémov, analytiky údajov a mnohé ďalšie.
Získané vedomosti a poznatky prispejú k Vašej lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a k rastu osobného a profesionálneho rozvoja. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI