Dekanské voľno 18.11.2022

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje na deň 18. novembra 2022 dekanské voľno pre všetkých študentov FBI UNIZA.

Príkaz dekanky č. 11/2022

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI