Študentská podpora - Buddy systém

Študentská podpora – buddy systém pre uchádzačov a študentov. 

Buddies sú dobrovoľníci z radov študentov FBI UNIZA, ktorí poskytujú podporu a pomoc pre študentov v oblasti adaptácie na univerzitné prostredie a v oblasti podpory duševného zdravia – online aj v osobnom kontakte. Naši študenti, buddies, poskytujú informácie (škola, štúdium, dobrovoľnícke organizácie ...) a pomáhajú orientovať sa pri riešení vašich výziev.

V čom je buddy nápomocný?
  • Poskytuje informácie o štúdiu a sprostredkuje kontakty na rôzne univerzitné zdroje pomoci,
  • podporuje počas náročných období, ktoré súvisia so školou (napr. skúškové obdobie, zápočty, dištančná výučba, znížená motivácia k učeniu …),
  • poskytuje informácie o dôležitých univerzitných štruktúrach,
  • pomáha orientovať sa v informačných zdrojoch univerzity (web, sociálne siete …) a v jej priestoroch ...

Kontakt na jednotlivé študijné programy – na buddies:


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI