Modulový kurz krízový manažment

Katedra krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zabezpečuje vzdelávací program "Krízový manažment" v dňoch 13.02.2023 - 17.02.2023.

Viac informácií na stránke.

Plagát0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI