Kurz matematiky pre 1. ročník Bc. štúdia

Vážená študentka, vážený študent, 

v akademickom roku 2021/2022 začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ale aj záujemcom z iných fakúlt, ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia alebo žiadna pozornosť, ale vo výučbe na vysokej škole sú nevyhnutné. 

Kurz je tematicky zameraný na: úpravy matematických výrazov a racionálnych funkcií, algebraické rovnice, iracionálne, goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice, komplexné čísla, vektorová algebra, analytická geometria v rovine a kužeľosečky. Pokiaľ máte záujem o zopakovanie a doplnenie si svojich vedomostí, môžete sa na tento kurz prihlásiť. Účastníci kurzu dostanú elektronické skriptá z prehľadu stredoškolskej matematiky.
Viac informácií nájdete pod týmto odkazom:
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI