Socha Sv. Floriána

Kampaň 2020 Katedry požiarneho inžinierstva FBI UNIZA

„Hľadá sa naj ... slovenská socha Sv. Floriána“


Vyhlásená: 4. 2. 2020

Koniec kampane: 1. 5. 2020

Cieľ kampane: Vzdať poctu patrónovi hasičov práve v roku 2020, kedže:

„Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 20+20 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov“. 

Zdroj: https://www.minv.sk/?svaty-florian-patron-hasicov-a-zachranarov 


Výsledky kampane budú zverejnené počas osláv dňa Sv. Floriána na FBI UNIZA, web stránke KPI FBI UNIZA a na medzinárodnej vedeckej konferencii Wood and Fire Safety 4.5.2020

Ako na to:

  1. Uviesť polohu sochy (miesto, mesto, obec, okres, kraj, GPS) 
  2. Odfotiť sochu (formát jpeg) – aspoň 2 fotky
  3. Zistiť základné informácie o soche: dátum vzniku alebo vysvietenia, z čoho je vyrobený (materiál) a rozmer
  4. Uviesť meno a Vašu mailovú adresu.
  5. Všetky údaje alebo súbory (pomenovať podľa miesta nájdenia sochy) zaslať na: sybevna@sov.havmn.fx


V Žiline, dňa 4.2.2020, 
Prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

Plagát 


 
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI