Publikačná činnosť KBM

2019

2018  
  • Testovanie detekčnej schopnosti vybraných komponentov poplachových systémov - A. Veľas, M. Boroš, P. Lošonczi - Na stiahnutie

2015
  • Manažment ochrany objektov - L. Hofreiter - Na stiahnutie
  • Bezpečnostný manažment - Bezpečnosť a manažérstvo rizika - 1. časť Bezpečnosť - Ľ. Belan - Na stiahnutie
  • Bezpečnostný manažment - Bezpečnosť a manažérstvo rizika - 2. časť Manažérstvo rizika - Ľ. Belan - Na stiahnutie
  • Bezpečnostný manažment - Manažérstvo bezpečnosti - Ľ. Belan -  Na stiahnutie
  • Security indicators in social environment - Collestions of Scientific Works - A. Byrtusová, L. Hofreiter - Na stiahnutie

2008
  • Systémy prenosu informácií v bezpečnostných aplikáciách. L. Hofreiter, A. Veľas, F. Kaluža - Na stiahnutie

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI