Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí - 2020

Katedra krízového manažmentu FBI UNIZA organizuje workshop s názvom Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí, ktorý sa bude konať 29. októbra 2020 (online). 

Cieľom workshopu je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností dobrej praxe a aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia mimoriadnych udalostí.

Kontakt: 

inyrevn.zbevpbin@sov.havmn.fx

wbmrs.xhonf@sov.havmn.fx

Materiály:

Zborník bol vydaný v rámci riešenia projektu Grantového systému mesta Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA a taktiež projektu VEGA 1/0768/19 Výskum vplyvu sociálno-ekonomického vývoja regiónu na bezpečnosť občanov

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI