Partneri KBM

Katedra bezpečnostného manažmentu spolupracuje s týmito inštitúciami z praxe:
Katedra bezpečnostného manažmentu spolupracuje s univerzitami:
Technikou pre skvalitnenie procesu výučby nás podporili:

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI