prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. EMBA


Kancelária: MA 401

Telefón: 041/ 513 6717

E-mail: Jozef.Ristvej(at)fbi.uniza.sk

Konzultačné hodiny: utorok 8:00-10:00

J. Ristvej


Na katedre krízového manažmentu  FBI ŽU pôsobí od roku 2004.

Vyštudoval na Fakulte špeciálneho inžinierstva (dnešnej Fakulte bezpečnostného inžinierstva), Žilinskej Univerzity v Žiline. V súčasnosti je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej Univerzity v Žiline a profesorom na Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Pre rok 2012/2013 bol menovaný Európskou komisiou za veľvyslanca na Slovensku pre 25. výročie programu Erasmus v Európskej únií. V roku 2018 získal Cenu za vedu a techniku, cenu Ministra školstva vedy, výskumu a športu SR.

Zaoberá sa problematikami implementácie informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. V minulosti sa tiež venoval riešeniu ekonomických dôsledkov katastrof a iných negatívnych vplyvov na ekonomiku. 

Bol a je spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných vedeckovýskumných úloh. 

Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Spojené štáty americké, Holandské kráľovstvo, Portugalsko, Taliansko) (pozri nižšie). Publikuje na renomovaných zahraničných konferenciách a v časopisoch (pozri nižšie). Je aktívnym členom medzinárodných organizácií ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and Management) so sídlom v Bruseli a členom Spoločnosti pre vedu a spoločnosť SSP (The Society for Science and Public) so sídlom vo Washingtone, D.C., USA. Vo svojom voľnom čase sa venuje popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi. 


Zabezpečuje výučbu predmetov:

 • Krízový manažment vo verejnej správe (1),
 • Krízový manažment (2),
 • Teória krízového manažmentu (3).


Publikačná činnosť:

 • Ristvej, J. et al. (2020): On Smart City and Safe City Concepts, In Journal: Mobile Networks and Applications, Vol. 25, Iss. 3, 2020, p. 836-845, DOI: 10.1007/s11036-020-01524-4 https://link.springer.com/article/10.1007/s11036-020-01524-4
 • Babinčáková, M. et al. (2020): Security of Chemical Laboratories in Schools and Universities in Slovakia, In: Journal of Chemical Education, 2020, Vol. 97, Iss. 7, p. 1756-1763. DOI: 10.1021/acs.jchemed.9b00838, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.9b00838
 • Ristvej, J. et al. (2017): Experiences with Implementation of Information Systems within Preparation to Deal with Crisis Situations in Terms of Crisis Management and Building Resilience in the Slovak Republic, In: Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology; ICCST 2017, (2017). ISBN: 978-153861585-0. DOI: 10.1109/CCST.2017.8167821
 • Lovecek, T.; Ristvej, J.; and Simak, L. (2010): Critical Infrastructure Protection Systems Effectiveness Evaluation, In: Journal of Homeland Security and Emergency Management: Vol. 7 : Iss. 1, Article 34, ISSN: 1547-7355. DOI: 10.2202/1547-7355.1613
 • Simak, L. and Ristvej, J. (2009): The Present Status of Creating the Security System of the Slovak Republic after Entering the European Union, In: Journal of Homeland Security and Emergency Management: Vol. 6 : Iss. 1, Article 20, ISSN: 1547-7355.DOI: 10.2202/1547-7355.1443
 • Holla, K., et al. (2016): Results of Survey Among SEVESO Establishments in the Slovak Republic, In: Journal of Chemical Health Safety (2016): Vol. 23 : Iss. 2, p. 9-17, ISSN: 1871-5532. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jchas.2015.03.003
 • Ristvej, J. et al. (2018): Models as Part of the Welfare System as Part of the Economic Measures for the State of Crisis in Building Resilience, In: Modelling and Simulation 2018 - European Simulation and Modelling Conference, ESM 2018, EUROSIS, (2018). pp. 219-223.
 • Ristvej, J. et al. (2016): Simulation Technologies in Risk Prevention within Crisis Management, In: Modelling and Simulation 2016 - European Simulation and Modelling Conference, ESM 2016, EUROSIS, (2016). pp. 327-330.
 • Zánická Hollá, K., et al. (2010): Systematic Method of Risk Assessment in Industrial Processes, In: Risk Analysis VII : Simulation and Hazard Mitigation - Southampton : WIT Press, 2010. - ISBN 9781845644727 - WIT Transaction on Information and Communication Technologies; v. 43., p. PI115-PI126, ISSN 1743-3517. DOI: 10.2495/RISK100111
 • Lovecek, T. and Ristvej, J. (2010): Quantitative Assessment Parameters of the Protection Level of National Strategic Sites in the EU, In: Risk Analysis VII : Simulation and Hazard Mitigation - Southampton : WIT Press, 2010. - ISBN 9781845644727 - WIT Transaction on Information and Communication Technologies; v. 43., p. PI69-PI80, ISSN 1743-3517. DOI: 10.2495/RISK100071 https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/RISK10/RISK10007FU1.pdf


Vedecko-výskumná činnosť:

 • 7RP FP7-Security-2012-313308: CoBaCoRe – The Community Based Comprehensive Recovery (COBACORE), hlavný riešiteľ za SR a ŽU, 2013 – 2016.
 • APVV- SK-CN-2015-0015 (APVV-SK-CN-2017-0023): Posilnenie spolupráce Ningbo University of Technology a Žilinskej univerzity vo výskume, inováciách a spolupráce v oblasti inteligentných dopravných systémov, hlavný riešiteľ, 2016 – 2019.
 • FP7-ERAchairs-2013-1-621386: ERAdiate - Enhancing Research and innovAtion dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems, spoluriešiteľ, 2014 – 2018.
 • ITMS:26220220184: OP Výskum a vývoj spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja: Univerzitný vedecký park, spoluriešiteľ, 2013 – 2018.
 • VEGA č. 1/0805/18: Stanovanie zásad a postupnosti krokov merania povedomia a pripravenosti obyvateľstva na riziká vzniku prírodných katastrof, spoluriešiteľ, 2018 – 2020.
 • APVV-0043-10: Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov, spoluriešiteľ, 2011 – 2014.
 • 7RP FP7-Science-in-Society-2010-Career: ECB - European Coordinating Body in Maths, Science and Technology Education, spoluriešiteľ - expert, 2011 – 2014.
 • 7RP FP7-Security: Seren 2 – SEcurity REsearch Ncp network – phase 2,spoluriešiteľ, 2011 – 2013.
 • VEGA č. 1/1082/11: Riziká technologických procesov a vplyv ľudského činiteľa na procesy ich vzniku a spôsobu riešenia, spoluriešiteľ, 2011 – 2013.
 • 502092-LLP-1-2009-1-SK-ERASMUS-EMHE, Európsky projekt: eSEC, Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering, zodpovedný riešiteľ, 2009 - 2012.


Výskumné pobyty a stáže:

 • University of California - Berkeley, The Center for Catastrophic Risk Management, USA január 2019
 • Ningbo University of Technology, Ningbo, Čína, hosťujúci profesor 2017-2020
 • University of Pittsburgh, Centrum excelentnosti výskumu prírodných rizík (Center for Disaster Management, University of Pittsburgh) (web), v rámci programu The Ruth Crawford Mitchell, USA september - december 2010


Pedagogické mobility:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, program Erasmus, Poľsko2018, 2019
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, program Erasmus, Poľsko2019
 • Instituto Politécnico de Leiria, program Erasmus, Portugalsko2015
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, program Erasmus, Poľsko2014, 2016
 • Universita’ Degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze della Terra, program Erasmus, Taliansko2011, 2012
 • Polis Akademisi Gölbasi Ankara, Faculty of Security Scienses, v rámci programu Erasmus, Turecko20120
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI