Hodnotenie ARRA

Skupina OSTATNE SPOL

Predchádzajúce umiestenenie

Názov fakulty

2015

2014

2013

2012

2011

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 1 1 1 1 1
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU 2 2 3 6 6
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 3 3 2 3 5
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 4 4 4 5 4
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 6 5 6 2 2
Fakulta medzinárodných vzťahov EU 5 6 5 4 3
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 7 7 7 7 8
Fakulta aplikovaných jazykov EU 8 8 n.a. n.a. n.a.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 9 9 8 8 7
Fakulta verejnej správy UPJŠ 10 10 10  9
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD 11 11 n.a. n.a. n.a.
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD 12 12 9 10 10
Fakulta sociálnych štúdií VŠD 13 13 n.a. n.a. n.a.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI