Žilinská univerzita v Žiline vyjadruje solidaritu s Ukrajinou

Žilinská univerzita v Žiline vyjadruje Ukrajine solidaritu a dúfa, že súčasná politická situácia bude vyriešená diplomatickým spôsobom a mierovými prostriedkami

Žilinská univerzita v Žiline sa rozhodla ponúknuť pomoc našim ukrajinským študentom a zamestnancom nasledovne: 

  • Vedenie UNIZA je pripravené poskytnúť súčinnosť pri riešení problémov a krízových scenárov, ktoré sa s danou situáciou môžu vyskytnúť. 
  • Na UNIZA sa zriaďuje kontaktný bod pomoc.ukrajine@uniza.sk
  • UNIZA poskytne základné psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu prostredníctvom Poradenského a kariérneho centra UNIZA
  • V rámci kapacitných možností ponúkame rodinným príslušníkom našich ukrajinských študentov dočasnú možnosť ubytovania sa v ubytovacích zariadeniach UNIZA. 
  • Vysokoškolskí učitelia budú ústretoví pri zvládaní záťažových situácií študentov a nápomocní pri plnení ich študijných povinností. 


Vedenie UNIZA

 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI