WORKSHOP: Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí

Katedra krízového manažmentu FBI UNIZA organizuje workshop s názvom Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí, ktorý sa bude konať 29. októbra 2020 (online).

Viac informácií na stránke: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/workshop-pripravenost-mesta-zilina-na-zvladanie-mimoriadnych-udalosti

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI