Výučba v režime OTP v dňoch 8.11. - 12.11.2021

Vážené študentky, vážení študenti,
 
v dňoch 08.11. – 12.11.2021 sa výučba cvičení a laboratórnych cvičení na FBI UNIZA uskutočňuje prezenčne v režime OTP.

 
V prípade nezúčastnenia sa výučby z dôvodu pozitivity na Covid-19 je potrebné postupovať podľa príkazu rektora č.7/2021:

„Ak má študent pozitívny výsledok RT- PCR test/ATG test na ochorenie COVID–19, bezodkladne o tom informuje UNIZA prostredníctvom referenta krízového riadenia tel. 0907 831 075, resp. koronavirus@uniza.sk a nesmie vstúpiť do priestorov UNIZA.
Ďalší postup konzultuje so svojim lekárom alebo prostredníctvom liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk .“

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI