Výsledky súťaže o najpopulárnejší poster grantového projektu UNIZA

VÍŤAZKA V KATEGÓRII DOKTORANDSKÉ GRANTOVÉ PROJEKTY (3. STUPEŇ ŠTÚDIA) - VÝZVA 1/2022

Ing. Katarína Košútová, FBI - Katedra požiarneho inžinierstva

Názov projektu: Reakcia na oheň vybraných stavebných a izolačných materiálov

Počet získaných hlasov: 56

Poster 1 miesto

Srdečne gratulujeme!

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI