Výsledky súťaže na zhotovenie loga - TeachMergency

Dekanka FBI UNIZA dňa  27. 01. 2021 vyhlásila súťaž na zhotovenie loga pre projekt „TeachMergency.

Dňa 25. februára 2021  vybraná 5-členná komisia posudzovala súťažné návrhy. Celkovo sa posudzovalo 12 návrhov.

Členovia komisie vybrali návrh študenta Jána Slaninku.

Víťazovi súťaže gratulujeme.

Všetkým súťažiacim študentom ďakujeme za zaslanie ich návrhov.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI