Výsledky prijímacieho konania 2023/2024

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na web stránke fakulty https://www.fbi.uniza.sk/stranka/prijimacky-vysledky, následne Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI