VÝSLEDKY - prijímacích testov do 1. ročníka pre akademický rok 2021/2022

Zverejňujeme výsledky prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium na akademický rok 2020/2021

Štúdium Dátum testu Denné Externé
Bc. 9.6.2021 výsledky  výsledky
Bc. 10.6.2021 - náhradný termín výsledky výsledky
Bc. 10.8.2021 - 3. kolo výsledky výsledky
Ing.25.6.2021 výsledky výsledky 

Výsledky sú zoradené podľa registračného čísla vzostupne.
O prijatí / neprijatí budú uchádzači informovaní poštou.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI