VÝSLEDKY - Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty FBI UNIZA

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA konaných dňa 31.05.2021.

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FBI UNIZA sa konali dňa 31.05.2021 v čase od8:00 do 16:00 online formou, prostredníctvom aplikácie OnVote.

VÝSLEDKY (pdf)


Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity a Zásadami volieb do akademického senátu fakulty 

V Y H L A S U J E

doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa 31.5.2021.

Príloha - voľby do AS 

Zoznam kandidátov


Vážení študenti,

miestna volebná komisia pre doplňujúce voľby člena študentskej časti Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zverejňuje zoznam kandidátov do AS UNIZA (v abecednom poradí):

PRIEZVISKO

MENO

ROČNÍK

TITUL

Adamová

Veronika

2. BM (3.st. VŠ štúdia)

Ing.

Ďurica

Jakub

1. BM (3.st. VŠ štúdia)

Ing.

Furiak

Kristián

1. BK (2.st. VŠ štúdia)

Bc.

Líška

Branislav

2. BM (1.st. VŠ štúdia)

-

Med

Dominik

3. BM (1.st. VŠ štúdia)

-

Mošková

Erika

1.BK (3.st. VŠ štúdia)

Ing.

Tomová

Natália

1.BK (1.st. VŠ štúdia)

-

Tóth

Filip

2. BM (1.st. VŠ štúdia)

-

Voľby sa uskutočnia 31.5.2021 od 8:00 do 16:00 online prostredníctvom systému OnVote. Člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže vykonať voľbu po prihlásení sa do systému na adrese onvote.uniza.sk svojim Microsoft kontom, ktoré využíva v aplikácii MS Teams a vstúpení do udalosti Voľby do študentskej časti Akademického senátu FBI UNIZA. Následne na hlasovacom lístku označí svoju voľbu. Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže voliť najviac dvoch kandidátov zo študentskej časti akademickej obce fakulty. Ak označí viac kandidátov alebo neoznačí žiadneho, hlasovanie je neplatné. Miestna volebná komisia určí poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a členom študentskej časti AS FBI UNIZA sa stávajú kandidáti podľa určeného poradia.

Vyhlásenie výsledkov volieb sa uskutoční dňa 1.6.2021 do 18:00.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI