Vyhlásenie výsledkov súťaže na zhotovenie loga

Dekanka FBI UNIZA dňa 26. 11. 2020 vyhlásila súťaž na zhotovenie loga pre projekt „FIGHTARs“. 

Dňa 17. decembra 2020 vybraná 5-členná komisia posudzovala súťažné návrhy. 
Celkovo sa posudzovalo 18 návrhov. 
Členovia komisie vybrali návrh študentky Nikolety Mičovej.
Všetkým súťažiacim študentom ďakujeme za zaslanie ich návrhov.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI