Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FBI UNIZA

Uznesením Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (AS FBI UNIZA) zo dňa 21.04.2022 vyhlasuje AS FBI UNIZA dňom 22.04.2022 voľby kandidáta na dekana Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA na funkčné obdobie 1.2.2023 – 31.1.2027. 

Viac informácií vo vyhlásení. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI