Vyhlásenie súťaže na zhotovenie loga

Dekanka FBI UNIZA vyhlasuje súťaž na návrh loga pre projekt „FIGHTARs“.

FBI UNIZA získala finančnú podporu európskeho projektu FightARs, v rámci ktorého budú vytvárané scenáre pre zásahových hasičov a transformované do rozšírenej reality. 

Výsledky projektu budú v horizonte dvoch rokov zavedené do výučbového procesu na fakulte. 

Súčasťou riešenia projektu budú okuliare s rozšírenou realitou „AR glasses Hololens 2“. 


Podmienky súťaže:

  • Logo projektu má spájať rozšírenú realitu (prostredníctvom AR glasses) a prácu zásahových hasičov.
  • Do súťaže sa môžu zapojiť študenti FBI UNIZA v dennej aj externej forme štúdia. 
  • Jeden študent môže predložiť maximálne 2 súťažné návrhy.
  • Pri spracovaní návrhov je potrebné dodržiavať zásady autorských práv.
  • Víťazný návrh bude honorovaný sumou 150,- € a stane sa majetkom fakulty.

Komisia bude akceptovať návrhy predložené v elektronickej podobe spracované vo formáte .tif alebo vo formáte .jpg vo vysokom rozlíšení, ktoré budú zaslané do 10. 12. 2020 e-mailom na adresu katarina.holla@fbi.uniza.sk, dana.barankova@fbi.uniza.sk

Výsledky súťaže zverejní komisia do 18. 12. 2020.


Viac informácií v príkaze dekanky č. 17/2020 zo dňa 26.novmebra 2020.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI