Verejné zasadnutie Akademického senátu FBI UNIZA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2024 o 11:00 hod. v miestnosti MA 116.

Predbežný program rokovania:

1. Schvaľovanie rozpočtu FBI UNIZA pre rok 2024.
2. Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení za rok 2023.
3. Schvaľovanie návrhu nových členov Vedeckej rady FBI UNIZA.
4. Rôzne

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
predsedníčka AS FBI UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI