Termín prihlášok na Bc. štúdium do 30.04.2024

Termín pre podávanie prihlášok na bakalárske štúdium v AR 2024/2025 sa predlžuje do 30. apríla 2024.

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php

  

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI