ŠVOČ 2022

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTIV ROKU 2022

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 28. apríla 2022 o 8:00 h súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

Viac informácií na stránke ŠVOČ. 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI