Súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2023

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

 

Súťaž sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 v nasledujúcich sekciách:

  • Krízový manažment
  • Ochrana osôb, majetku a informácií
  • Záchranné služby


Aktuálne informácie a prihlášku do ŠVOČ nájdete na stránke súťaže https://www.fbi.uniza.sk/stranka/svoc

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI