Súťaž na návrh loga pre projekt TeachMergency

Dekanka FBI UNIZA vyhlasuje súťaž na návrh loga pre projekt „TeachMergency“. 

FBI UNIZA získala finančnú podporu európskeho projektu TeachMergency, v rámci ktorého na základe výmeny teoretických i praktických skúseností z jednotlivých zúčastnených krajín bude vytvárať podpora pre výučbu študentov v oblasti záchrany, prežitia a prvej pomoci. Výsledky projektu budú v horizonte dvoch rokov zavedené do výučbového procesu na fakulte.

Podmienky súťaže:

  • Logo projektu má byť zamerané na „Rescue + First Aid + Environment + Teamwork a vystihovať výučbu a spoluprácu pri záchrane prežití a prvej pomoci.
  • Do súťaže sa môžu zapojiť študenti FBI UNIZA v dennej aj externej forme štúdia.
  • Jeden študent môže predložiť maximálne 2 súťažné návrhy.
  • Pri spracovaní návrhov je potrebné dodržiavať zásady autorských práv.
  • Víťazný návrh bude honorovaný sumou 150,- € a stane sa majetkom fakulty.


Komisia bude akceptovať návrhy predložené v elektronickej podobe spracované vo formáte .tif alebo vo formáte .jpg vo vysokom rozlíšení, ktoré budú zaslané do 22. 02. 2021 e-mailom na adresu maria.polorecka@fbi.uniza.sk.

Výsledky súťaže zverejní komisia do 01.03. 2021.
Viac informácií v príkaze dekanky č. 1/2021 zo dňa 27.januára 2021 (*pdf).

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI