Špeciálne vydanie Processes

Informujeme odbornú a vedeckú verejnosť, že je v príprave špeciálne vydanie vedeckého časopisu Processes v oblasti Design and Optimization of Fire Protection

Hosťujúci editori:  

Odkaz na špeciálne číslo https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/FP301KW60R 0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI