Špeciálne vydanie Micromachines

Informujeme odbornú a vedeckú verejnosť, že je v príprave špeciálne vydanie vedeckého časopisu Micromachines v oblasti IoT-Based Smart Security Alarm Systems.  

Hosťujúci editor: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. 

Správa editora

Odkaz na špeciálne číslo Micromachines: IoT-Based Smart Security Alarma Systems

Deadline for manuscript submissions: 31 May 2023


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI