Špeciálne vydanie Applied Sciences

Ponúkame možnosť publikovania v časopise Applied Sciences, ktorý je vdatanázach CCC, WoS ako Q2 a v Scopuse - špeciálne číslo (Special Issue) "Pokročilé technológie v ochrane životného prostredia a hodnotenia environmentálnych rizík" otvorené do 30.9.2023.

Leták - Special Issue "Advanced Technologies in Environment Protection and Environmental Risk Assessment"


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI