Slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024

Dňa 25. septembra 2023 o 10.00 h sa v aule DATALAN uskutoční slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024. Rektor Žilinskej univerzity v Žiline a predseda Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva študentov a zamestnancov univerzity. Na čas konania slávnostného zhromaždenia udelil rektor študentom UNIZA rektorské voľno od 10:00 do 12:00.

Pozvánka


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI