Rektorské voľno pre študentov 2. 4. 2024

Dovoľujeme si vám oznámiť, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom UNIZA dňa 2. apríla 2024 rektorské voľno.
Príloha: Rozhodnutie rektora č. 6/2024

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI