Publikujte svoj výskum v časopise Krízový manažment

Pozývame vás k predkladaniu nových článkov do časopisu Krízový manažment, ktorého príspevky sú zamerané na krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby, krízové plánovanie, obranné plánovanie, civilné núdzové plánovanie, analýzu a hodnotenie rizík a ďalšie oblasti späté so všeobecnou a špecifickou bezpečnosťou.

Publikovanie je bez poplatku, čo ponúka skvelú príležitosť pre zdieľanie vašich originálnych vedeckých prác v oblasti bezpečnosti. 

Viac informácií a pokyny pre autorov nájdete na oficiálnej stránke časopisu.

https://www.fbi.uniza.sk/stranka/casopis-krizovy-manazment


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI