Prospechové štipendium za akademický rok 2019/2020

Vážení študenti, 

na Fakulte bezpečnostného inžinierstva bolo udelené prospechové štipendium za akademický rok 2019/2020:

  • 44 študentom bakalárskeho stupňa dennej aj externej formy štúdia, v sume 680 EUR a 370 EUR s váženým študijným priemerom do 1,7937,
  • 26 študentom inžinierskeho stupňa dennej aj externej formy štúdia, v sume 495 EUR a 220 EUR s váženým študijným priemerom do 1,3750.

Štipendistom srdečne blahoželáme! 

Z dôvodu ochrany osobných údajov nie je možné zverejniť zoznamy študentov, ktorým bolo prospechové štipendium pridelené.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI