Promócie FBI 2024

Vážené študentky, vážení študenti,

promócie FBI 2024 sa budú konať v Dome odborov v Žiline (mapa), podľa nasledujúceho harmonogramu:

24.06.2024 Inžinierske promócie
09:00 (nácvik o 08:00) Bezpečnostný manažment
09:00  (nácvik o 08:00) Krízový manažment
11:30  (nácvik o 10:30) Záchranné služby
   
25.06.2024 Bakalárske promócie
09:00  (nácvik o 08:00) Bezpečnostný manažment
09:00 (nácvik o 08:00) Krízový manažment
11:00 (nácvik o 10:00) Záchranné služby

Žiadame študentov, aby sa dostavili o hodinu skôr kvôli nácviku. 

Tešíme sa na Vašu účasť.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI