Promócie 2022

Vážení absolventi inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na FBI UNIZA, slávnostná promócia spojená s odovzdávaním diplomov sa uskutoční v Dome odborov v Žiline podľa nasledovného harmonogramu:
   

16.06.2022 Inžinierske promócie (denné a externé štúdium)

  • 09:00 hod. BM (nácvik o 08:00)
  • 11:00 hod. ZS (nácvik o 10:00)
  • 13:00 hod. KM + BOKI (nácvik o 12:00)
 
17.06.2022 Bakalárske promócie (denné a externé štúdium)
  • 09:00 hod. BM + KM + BOKI (nácvik o 08:00)
  • 11:00 hod. ZS (nácvik o 10:00)

Na nácvik je nutné dostaviť sa do Domu odborov hodinu pred začiatkom každého behu slávnostnej promócie. 
Pre študentov, ako účastníkov promócií, je pre vstup zabezpečený bočný vchod do Domu odborov (z parkoviska). 
Parkovanie študentov a hostí nie je možné v areáli Domu odborov, môžete využiť verejné parkoviská v blízkosti Domu odborov a obchodný dom Aupark. 
Účasť hostí na promócii je bezplatná.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI