Príkaz rektora č. 7/2021 na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 + dodatok č. 1 a 2

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA v rámci implementácie uznesenia Vlády SR č. 440 zo dňa 10.08.2021 aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) a Usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 27.08.2021 vydáva príkaz rektora.

 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI