Príkaz rektora č. 2/2021 o organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2020/2021 UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vydáva príkaz rektora, ktorým určuje organizáciu formy výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021 a stanovuje nasledujúce opatrenia pre organizáciu štúdia na UNIZA.

  1. Obdobie výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 1. a 2. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať v zmysle akademického kalendára UNIZA a termínov stanovených akademickými kalendármi jednotlivých fakúlt a súčastí UNIZA. 
  2. Skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 1. a 2. stupňa v dennej a externej forme štúdia zostáva nezmenené.
  3. Pedagogický proces v letnom semestri akademického roka 2020/2021 pre študentov 1. a 2. stupňa v dennej a externej forme bude prebiehať dištančnou formou až do odvolania.

Viac informácií v dokumente - príkaz rektora č. 2/2021 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI