Príkaz rektora č. 15 - dodatok

Vážení študenti, 

dávame do pozornosti dodatok č.2 k Príkazu rektora č.15/2020 v znení Dodatku č.1 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19. Prosíme o dôsledné prečítanie a dodržiavanie nariadení. 

Skúšanie počas zimného skúškového obdobia sa na Fakulte bezpečnostného inžinierstva bude vykonávať iba elektronicky. 

V prípade potreby laboratórnych meraní potrebných pre vypracovanie záverečných prác alebo riešenie interných grantových projektov je nutné dodržiavať opatrenia stanovené v danom dodatku č.2 k Príkazu rektora č.15/2020. 

Vopred ďakujeme za dôsledné dodržiavanie opatrení.

Príkaz rektora č. 15 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI