Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium - 3. kolo

Prijímacie konania pre bakalársky stupeň 3. kolo sa koná dňa 10.08.2021 (utorok) od 09:00 do 11:00 pre denné aj externé bakalárske štúdium.

Prijímacie konanie bude realizované elektronicky, formou on-line testu. Prihlasovacie údaje do systému prijímacieho konania Vám budú doručené na email, ktorý ste zadávali v prihláške. 
 
Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete kliknutím na link, (príp. na pravej strane hlavnej stránky fbi.uniza.sk v časti Prijímacie konanie).
 
Po vykonaní on-line testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť. Pred ukončením testu je nutné odoslať výsledky a potvrdiť (ako je v návode).
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na našej web stránke www.fbi.uniza.sk v utorok 10.08.2021 v čase do 16:00 hod., zároveň Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI