Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium - 2.kolo do 31. mája 2021

2. kolo podávania prihlášok na Bc. a Ing. štúdium je do 31. mája 2021

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI