Prijímacie konanie pre uchádzačov o Ing. štúdium

Prijímacie konania pre inžiniersky stupeň sa koná dňa 25.06.2021 (piatok) o 10:00 v pre jednotlivé študijné programy.


Študijný program:

  • Bezpečnostný manažment (BM) denné aj externé štúdium,
  • Záchranné služby (ZS) denné aj externé štúdium,
  • Krízový manažment (KM) denné aj externé štúdium.

Prijímacie konanie bude realizované elektronicky, formou on-line testu - s časovým obmedzením 60 minút. Prihlasovacie údaje do systému prijímacieho konania Vám budú doručené 18.06.2021 na email, ktorý ste zadávali v prihláške. 
 
Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete kliknutím na link, (príp. na pravej strane hlavnej stránky fbi.uniza.sk v časti Prijímacie konanie, Návod).
 
Po vykonaní on-line testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť. Pred ukončením testu je nutné odoslať výsledky a potvrdiť (ako je v návode) - inak nebude možné test vyhodnotiť.
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na našej web stránke www.fbi.uniza.sk 25.06.2021 najneskôr do 15:00 a zároveň Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka Ing. štúdia), resp. o neprijatí na štúdium.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI