Prijímacie konanie pre uchádzačov o Bc. štúdium - 3. kolo do 31. júla 2021

3. kolo podávania prihlášok na Bc. štúdium je do 31. júla 2021

Termín prijímacieho konania: 10.8.2021 o 09:00

Forma prijímacieho konania: on-line

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI