Prijímacie konanie pre inžiniersky stupeň

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FBI UNIZA, že prijímacia skúška na inžiniersky stupeň štúdia bude prebiehať dištančne on-line formou

Prijímacia skúška sa koná dňa 26.06.2024 (streda) v časovom harmonograme pre uchádzačov jednotlivých študijných programov: 

 

DENNÉ ŠTÚDIUM:

  • študijný program bezpečnostný manažment v čase od 08:00 – 10:00 h
  • študijný program záchranné služby v čase od 10:00 – 12:00 h 
  • študijný program krízový manažment v čase od 12:00 – 14:00 h


EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

  • študijný program bezpečnostný manažment v čase od 14:00 – 16:00 h
  • študijný program záchranné služby v čase od 14:00 – 16:00 h 
  • študijný program krízový manažment v čase od 14:00 – 16:00 h

Časový limit: 1 hodina.

Prijímacia skúška bude realizovaná elektronicky, formou on-line testu na stránke: https://pk.fbi.uniza.sk/. 


Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete na web stránke https://www.fbi.uniza.sk/stranka/navod.

Vytvorenie prístupu do systému pk.fbi.uniza.sk bude prebiehať v dňoch od 17.06.2024 do 21.06.2024 (najneskôr).

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené po termíne PK na web stránke fakulty https://www.fbi.uniza.sk/stranka/prijimacky-vysledky najneskôr v piatok 28.06.2024 v čase do 13:00 h, následne Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium. 


V prípade otázok nás prosím kontaktujte Referát pre vzdelávanie.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI