Príjimacie konanie pre inžiniersky stupeň

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FBI UNIZA, že prijímacia skúška na inžiniersky stupeň štúdia bude prebiehať dištančne on-line formou

Prijímacia skúška sa koná dňa 23.06.2023 (piatok) v nasledujúcom časovom harmonograme pre uchádzačov jednotlivých študijných programov: 

  

DENNÉ ŠTÚDIUM:

  • študijný program bezpečnostný manažment v čase od 10:00 – 12:00 h
  • študijný program záchranné služby v čase od 10:00 – 12:00 h
  • študijný program krízový manažment v čase od 10:00 – 12:00 h


EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

  • študijný program bezpečnostný manažment v čase od 10:00 – 12:00 h
  • študijný program záchranné služby v čase od 10:00 – 12:00 h
  • študijný program krízový manažment v čase od 10:00 – 12:00 h

Prijímacia skúška bude realizované elektronicky, formou on-line testu na stránke: https://prijimacky.fbi.uniza.sk/. 

Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete kliknutím na link Návod na príjimacie konanie.pdf  príp. aj na web stránke https://www.fbi.uniza.sk/stranka/navod.

V prípade, že máte problém sa prihlásiť do systému prijimacky.fbi.uniza.sk kontaktujte prosím Ing. Ladislav Mariš, PhD. - ladislav.maris@uniza.sk, 041 513 6658, resp. priamo cez MS Teams, 


Po vykonaní on-line testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť. 

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na web stránke fakulty https://www.fbi.uniza.sk/stranka/prijimacky-vysledky najneskôr v pondelok 26.06.2022 v čase do 13:00 h, následne Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium. 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených tel. číslach.

  • Gabriela Mydliarová +421 41 513 6605
  • Mgr. Anna Košútová +421 41 513 6606
  • Ing. Martina Patsch +421 41 513 6607

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI